Автомобільний
Поповнення каталогу
Новини > Поповнення каталогу
Нові моделі відерегістраторов від GAZER. Gazer F140 і Gazer F117 09.09.2015

Ста­ли до­ступні нові мо­делі віде­регістра­то­ров від GAZER.

Gazer F117

 

Gazer F117 - Full HD мо­дель де­мо­кра­тич­ної ціни для тих, ко­му важ­ливі прак­тич­ний функціонал і мак­си­маль­ну зручність в екс­плу­а­тації. Де­вайс осна­ще­ний про­су­ну­тою кріпиль­ної си­сте­мою з по­да­чею жив­лен­ня і ком­плек­тується 2-ма кріплен­ня­ми. 6-ша­ро­ва скля­на оп­ти­ка з апер­ту­рою об'єкти­ва F2.0, ку­том огля­ду 140 ° і функцією WDR за­без­пе­чить чітке інфор­ма­тивне відео в будь-який час до­би. Мо­дель от­ри­ма­ла но­ве роз­ши­рене ме­ню і ряд та­ких унікаль­ний вла­сти­во­стей, як підсвічу­ван­ня кно­пок для ке­ру­ван­ня в те­мряві, на­строй­ка чут­ли­вості дат­чи­ка ру­ху та ін.

Gazer F140

 

Gazer F140 - ком­пакт­на Full HD мо­дель на базі мат­риці Sony Exmor 1 / 2,8 для справжніх ціни­телів про­гре­сив­ної ав­то­е­лек­троніки. Відео­реєстра­тор осна­ще­ний пер­шо­клас­ної 6-ком­по­нент­ної оп­ти­кою на ос­нові скля­них лінз, об'єкти­вом 140 ° з фо­кус­ною відстан­ню f = 2,8 мм і апер­ту­рою F2.0, а та­кож функцією WDR. Зро­би­ти кре­а­тив­ний відеозвіт про поїзд­ку доз­во­лить ре­жим Time-lapse зй­ом­ки, а про­су­ну­те кріплен­ня з по­да­чею жив­лен­ня за­без­пе­чить мак­си­маль­ну зручність в екс­плу­а­тації.   

Товари, що розглянуті в новині:

Gazer F140
1920*1080 (FullHD)
4120.00 грн.
Відсутній
Купити!!!Замовити

Gazer F117
1920*1080 (FullHD)
2610.00 грн.
Відсутній
Купити!!!Замовити

0.161 с